Ubuntu

Hi everyone,
this is a simple Howto for owners of laptops with Intel 2200 or 3945 wifi cards. Using these commands will use laptop-mode automatically at bootup to improve your battery life. Additionnaly, there are two scripts to be added to laptop-mode so that it manages the power saving modes on the intel wifi cards. This howto assumes you already have a working wireless setup, there are other threads on getting you wifi working, please keep this thread about power management.

To use laptop-mode by default:

Code:

sudo gedit /etc/default/acpi-support

Scroll down change laptop-mode to true:

Code:

ENABLE_LAPTOP_MODE=true

For some reason, laptop-mode is only started when the AC is unplugged. This might seem fine unless you bootup the laptop on the battery, in which case laptop-mode never gets started. Thus, to enable laptop-mode at boot (taken from a lost thread):

Code:

sudo update-rc.d laptop-mode multiuser

Now that laptop-mode is started automatically, we can make sure it manages the power saving on the intel wireless cards (ipw3945 & iwp2200) this way.

To use the power management, you will need to install the wireless tools:

Code:

sudo apt-get install linux-restricted-modules-generic wireless-tools

For both intel 3945 (ipw3945 driver) and 2200 (ipw2200 driver) cards:

First, create the helper function file (taken from largecat’s post on page 2 of this thread):

Code:

sudo gedit /etc/acpi/intelWifiPwr.sh

copy & paste this code in the editor, save and exit.

Code:

#!/bin/bash
# Power saving setting for the Intel 3945 and 2200 wireless adaptor
#
# This script relies upon the name of the driver.

I3945_DRIVERNAME=ipw3945
I2200_DRIVERNAME=ipw2200

IWPRIV=/sbin/iwpriv
IWCONFIG=/sbin/iwconfig

SET_I3945_AC_PARMS="set_power 6"
SET_I3945_BAT_PARMS="set_power 7"

SET_I2200_AC_PARMS="power off"
SET_I2200_BAT_PARMS="power on"

#
# Find all the wireless devices using the supplied driver names.
# Place the interface names on the list WIFI_IFNAMES.
#
function findWifiIfsByDriver {
  local DEVICE;
  local LINK_TARGET;
  WIFI_IFNAMES=""

  for DEVICE in /sys/class/net/*; do
	if [ -d $DEVICE/wireless ]; then
# See if the driver for $DEVICE matches the supplied one by checking the link to
# the driver.
	  if [ -h $DEVICE/device/driver ]; then
		LINK_TARGET=`readlink $DEVICE/device/driver | sed 's/.*\///'`

		if [ $LINK_TARGET == $1 ]; then

# add the interface name to the list
		  WIFI_IFNAMES=$WIFI_IFNAMES" "`echo -n $DEVICE | sed 's/.*\///'`
		fi
	  fi
	fi
  done
}

#
# Set all the adaptors using the supplied driver into the supplied
# power saving mode
#
# $1 - driver name
# $2 - power command
# $3 - power command arguments
#
function setWifiPwrSave {
  local DEVICE;
  findWifiIfsByDriver $1;

  for DEVICE in $WIFI_IFNAMES; do
#	echo "Would execute $2 $DEVICE $3"
	$2 $DEVICE $3
  done
}

function intel3945_BatPwrSave {
  setWifiPwrSave "$I3945_DRIVERNAME" "$IWPRIV" "$SET_I3945_BAT_PARMS"
}

function intel3945_AcPwrSave {
  setWifiPwrSave "$I3945_DRIVERNAME" "$IWPRIV" "$SET_I3945_AC_PARMS"
}

function intel2200_BatPwrSave {
  setWifiPwrSave "$I2200_DRIVERNAME" "$IWCONFIG" "$SET_I2200_BAT_PARMS"
}

function intel2200_AcPwrSave {
  setWifiPwrSave "$I2200_DRIVERNAME" "$IWCONFIG" "$SET_I2200_AC_PARMS"
}

Then we will create 2 scripts. The first will run when the laptop is unplugged, the later when it runs on AC.

On battery:

Code:

sudo gedit /etc/laptop-mode/batt-start/20-wireless-battery.sh

Then copy and paste this code into the editor, save and exit:

Code:

#!/bin/bash

# source the helper script
. /etc/acpi/intelWifiPwr.sh

# set Battery power saving
intel3945_BatPwrSave
intel2200_BatPwrSave

Make it executable:

Code:

sudo chmod +x /etc/laptop-mode/batt-start/20-wireless-battery.sh

On AC:

Code:

sudo gedit /etc/laptop-mode/batt-stop/20-wireless-ac.sh

Then copy and paste this code into the editor, save and exit:

Code:

#!/bin/bash

# source the helper script
. /etc/acpi/intelWifiPwr.sh

# set Battery power saving
intel3945_AcPwrSave
intel2200_AcPwrSave

Make it executable:

Code:

sudo chmod +x /etc/laptop-mode/batt-stop/20-wireless-ac.sh

That’s it, you can give it a try by plugging and unplugging the AC and running iwconfig to verify that the Power management: on/off changes (this can take up to 15 seconds to change)

Bron: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=419772

LET OP:

Ik wil deze week de website weer online gooien. Zeker omdat alle carnavals plaatjes straks weer op de website moeten komen natuurlijk 😉 Er zal dan gevraagd worden voor een gebruikersnaam en wachtwoord.

Vul dan in bij gebruikersnaam: wipneus  en als wachtwoord pim

Zonder dat wachtwoord kun je straks niet meer op de site komen, totdat deze volledig is dichtgetimmerd. Wanneer dit actief is zal ik ook nog ff een mailtje sturen.

Groetjes,
Thomas

Wipneus en Pim Spamgang

Jullie zullen wel denken…. huh waarom is de pagina veranderd in zo’n rare blog….

Mijn collega heeft alle Joomla sites op de webserver geblokkeerd. De oorzaak hiervan is dat er op dit moment verschrikkelijk veel joomla sites gehackt worden die vervolgens allemaal andere joomla sites aanvallen. Omdat er klachten kwamen van andere joomla webhosters is de pagina per direct op non-actief gezet 🙁

Ik heb me ondertussen al verdiept in een oplossing. De oplossing is de rechten op de site aanpassen, de laatste versie van joomla installeren en een aantal componenten updaten of helemaal uitschakelen. Wat ik sowiezo wil doen is de pagina niet meer publiek maken. Er zal een gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd moeten gaan worden.

Ik vind het echt jammer dat een paar van die kl**tz*kken ons pleziertje op deze manier moeten bederven. Maar we doen er helaas helemaal niks aan…

Groetjes,
Thomas

Reuze kat

Douane weert reuzenkat
De douane op Schiphol heeft vorige week een reuzenkat in beslag genomen.

Het gaat om een asherakat, die in de VS is gefokt en door een Nederlands echtpaar is geïmporteerd.

De Algemene Inspectie Dienst (AID) onderzoekt of de kat kenmerken van een wild dier vertoont. Als dat het geval is, is invoer verboden.

De asherakat is een kruising tussen een Afrikaanse serval en een Aziatische luipaardkat. Een volwassen exemplaar kan zo’n 15 kilo wegen en heeft het formaat van een forse hond.

De AID onderzoekt ook of alle documenten in orde zijn. De officier van justitie beslist wat er met de kat gaat gebeuren. Tot die tijd blijft het dier vastzitten op zijn opvangadres.

Host file locatie

Locatie

Check hier 🙂

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# Dit is een voorbeeld HOSTS-bestand dat wordt gebruikt door Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# Dit bestand bevat de toewijzingen van IP-adressen naar hostnamen. Elke vermelding
# moet op een afzonderlijke regel staan. Het IP-adres dient in de eerste kolom te worden
# geplaatst, gevolgd door de bijbehorende hostnaam. Het IP-adres en de hostnaam dienen
# gescheiden te zijn door ten minste één spatie.
#
# Daarnaast kunnen opmerkingen (zoals deze) worden toegevoegd op extra
# regels of gevolgd door de computernaam, voorafgegaan door een #.
#
# Bijvoorbeeld:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # bronserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x clienthost

127.0.0.1 localhost

Voeg de regel toe
Interne IP Adres [TAB] Naam Site